Reparació i consolidació del paviment existent, neteja de juntes i omplert de les mateixes, aplicació de sistema de cautxú acabat vermella amb malla. 

Etiquetes: