Reparació i decapat de la fusta per posterior tractament amb oli especial fusta. 

Etiquetes: